พิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ

คุณวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบโล่แก่ 9 ธุรกิจ ที่มีธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม พร้อมเชิดชู 85 ธุรกิจ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ปี 2562 ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

 

โดยคุณเชิดพงศ์ ไชยวัฒน์ธำรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.อี. อิเลคทริค จำกัด เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติรับหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562 ซึ่งบริษัท พี.อี. อิเลคทริค จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว โดยได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ไปแสดงร่วมกับเครื่องหมายการค้าของธุรกิจ หรือแสดงบนเครื่องเขียน เอกสารสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจะได้รับการหมายเหตุข้อความ รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ในหน้าหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี

เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่บริษัท พี.อี. อิเลคทริค จำกัดได้ผ่านการรับรอง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและธรรมาภิบาลธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ได้การรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบริษัทและจะดำรงรักษาไว้ตลอดไป

แหล่งที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469415592


 

บริษัท พี.อี. อิเลคทริค จำกัด
324 หมู่10 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 5055 49001 646 (สำนักงานใหญ่)
Tel.053 126 516 FAX: 053 126 517 | /ฝ่ายขาย 086 420 3860 | ฝ่ายจัดซื้อ/บัญชี 086 421 6037 |  บริการหลังการขาย 063 114 4463
Email: [email protected], [email protected] | Line ID: 0864203860